Met welke kosten moet u rekening houden?

Voor zowel mediation als voor het voeren van een procedure op tegenspraak geldt dat u kunt worden bijgestaan op toevoegingsbasis of op betalende basis.

Toevoegingsbasis
Beterscheiden mag gefinancierde rechtshulp (zogenaamde “toevoeging”) verlenen. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u beoordelen aan de hand van de criteria, vermeld op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht u in aanmerking komen voor een toevoeging, dan vraag ik die voor u aan. U bent dan wel een eigen bijdrage verschuldigd, waarbij de hoogte afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Voorts moet u erop rekenen dat bij procedures u (verminderd) griffierecht en overige proceskosten dient te voldoen.

Betalende basis
Heeft u geen kinderen, dan zijn de totale kosten van het echtscheidingsproces € 2.500,-- inclusief BTW en exclusief griffierecht en overige administratieve kosten.
Indien u samen kinderen heeft, zijn de totale kosten van het echtscheidingsproces € 3.250,--. Dit bedrag is inclusief BTW en exclusief griffierecht en overige administratieve kosten.
Het kan zijn dat u een extra gesprek wil voeren of dat in uw geval extra werkzaamheden nodig zijn. Dat kan uiteraard. In overleg met u zullen de extra werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Het griffierecht staat tevoren vast en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

"Hoe krijg je een groep advocaten lachend op de foto? Zeg 'fees' "

Uit: Betervechtscheiden, Wills Langedijk, 2012