Met welke kosten moet u rekening houden?

Voor zowel mediation als voor het voeren van een procedure op tegenspraak geldt dat u kunt worden bijgestaan op toevoegingsbasis of op betalende basis.

Toevoegingsbasis
Beterscheiden mag gefinancierde rechtshulp (zogenaamde “toevoeging”) verlenen. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u beoordelen aan de hand van de criteria, vermeld op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht u in aanmerking komen voor een toevoeging, dan vraag ik die voor u aan. U bent dan wel een eigen bijdrage verschuldigd, waarbij de hoogte afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Voorts moet u erop rekenen dat bij procedures u (verminderd) griffierecht en overige proceskosten dient te voldoen.

Betalende basis
Heeft u geen kinderen, dan zijn de totale kosten van het echtscheidingsproces € 2.500,-- inclusief BTW en exclusief griffierecht en overige administratieve kosten.
Indien u samen kinderen heeft, zijn de totale kosten van het echtscheidingsproces € 3.250,--. Dit bedrag is inclusief BTW en exclusief griffierecht en overige administratieve kosten.
Het kan zijn dat u een extra gesprek wil voeren of dat in uw geval extra werkzaamheden nodig zijn. Dat kan uiteraard. In overleg met u zullen de extra werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Het griffierecht staat tevoren vast en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

"Hoe krijg je een groep advocaten lachend op de foto? Zeg 'fees' "

Uit: Betervechtscheiden, Wills Langedijk, 2012

Om zijn liefde voor haar te bewijzen beklom hij de hoogste berg, zwom over de diepste rivier en doorkruiste de grootste woestijn. Zij verliet hem. Hij was nooit thuis. - Harry Clement Stubbs